Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nước này và Mỹ đã tiến hành vòng tham vấn tiếp theo về hoạch định chính sách đối ngoại, nhằm trao đổi những vấn đề liên quan đến chính sách đối ngoại của nhau, cũng như tình hình quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Tân Hoa xã dẫn thông báo của bộ trên cho biết, vòng tham vấn này diễn ra tại thành phố Thượng Hải. Hai bên đã có cuộc tham vấn thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng về những chính sách đối ngoại của nhau, tình hình quốc tế và cùng các vấn đề khu vực đang được quan tâm.