Lấy hạ tầng giao thông làm đòn bẩy tạo đột phá, sau khởi công đường vành đai 3 TP Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh, Bình Dương tiếp tục công bố chủ trương đầu tư, lấy ý kiến người dân để giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4, TP.HCM, nhằm đẩy nhanh tiến độ  khởi công dự án trong năm 2024.