Nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp hiện chỉ ưu tiên người có kinh nghiệm, kỹ năng nghề. Thực tế này đòi hỏi người lao động phải cố gắng, nỗ lực hơn, không ngừng học tập, nâng cao tay nghề. Đây là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp trọng dụng, từ đó giúp người lao động đảm bảo ổn định việc làm, đời sống.