Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng

Những năm qua, cùng với quá trình phát triển của phường Thới Hòa-thị xã Bến Cát, diên mạo khu phố 3B đã có nhiều thay đổi trên con đường đô thị hóa và công nghiệp hóa. Thành quả ấy có vai trò hết sức quan trọng của chi bộ khu phố, đây chính là hạt nhân kết nối trong việc huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở địa phương. Chi bộ khu phố 3B phường Thới Hòa có 70 đảng viên, trong đó cấp ủy có 5 đồng chí đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong khu phố. Qua tổ chức học tập, nghiên cứu các tài liệu hướng dẫn, Nghị quyết Đảng các cấp đã giáo dục công tác tư tưởng cho đảng viên trong Chi bộ, tăng lòng tin đối với sự lãnh đạo của Đảng, nhận thức được sâu sắc tình hình hiện nay, rèn luyện phẩm chất đạo đức của người đảng viên, luôn quan tâm bảo vệ quan điểm và đường lối của Đảng, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Chi bộ duy trì sinh hoạt đúng theo định kỳ hàng tháng, tập trung đổi mới nội dung, khắc phục được tính hình thức, đơn điệu, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.