Hiện tượng thiên nhiên kỳ bí này đươc gọi là hiện tượng cực quang vốn được tạo ra bởi tương tác giữa các hạt mang điện tích từ gió mặt trời với tầng khí quyển bên trên của hành tinh. Theo trung tâm dự báo khí tượng không gian Mỹ, vào ngày 6, 7 tháng 9 vừa qua đã xảy ra một cơn bão mặt trời, trước đó ngày 4 tháng 9 các nhà khoa học cũng ghi nhận một cơn bão mặt trời đổ bộ xuống khu vực này.