Chế biến gỗ là một trong những ngành nghề xuất khẩu chủ lực của tỉnh với sản phẩm có mẫu mã đẹp, chất lượng cao, có uy tín trên thị trường trong và ngoài nước.  Bình Dương được xem là trung tâm của ngành công nghiệp chế biến và xuất khẩu sản phẩm gỗ của cả nước, là địa bàn kết nối với các khu vực gỗ chủ chốt ở Đông Nam bộ và Tây nguyên. Toàn tỉnh hiện có hơn 1.300 doanh nghiệp chế biến gỗ, trong đó có hơn 900 doanh nghiệp trong nước.