Ngày Môi trường Thế giới 5/6 năm nay có chủ đề “Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa”; nhằm kêu gọi mọi người cùng chung tay làm chậm quá trình biến đổi khí hậu, bảo vệ tự nhiên, tăng cường sinh kế và an ninh lương thực cho hàng tỷ người trên thế giới.