Chương trình Hoa trong vườn Bác trên BTV ngày 8/9/2017 là tấm gương về cựu chiến binh Lê Đình Quý, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên tỉnh Bình Dương.