Phát huy bản chất cao đẹp là không ngại gian khó, hiểm nguy của người lính Cụ Hồ, vợ chồng ông Toàn đã ra sức khai phá đất hoang để trồng trồng trọt, từng bước thoát nghèo ổn định cuộc sống vươn lên khá giả.