Vào ngày 15/12/2021, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị ngoại giao lần thứ 31 với chủ đề Ngoại giao Việt Nam tiên phong toàn diện, hiện đại, chủ động thích ứng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Phát biểu chỉ đao hội nghị, tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Việt Nam đã xây dựng nên một trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo của thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam, gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển, thắm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam.

 

Mời quý vị và các bạn xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:

Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn

App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)

Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

Youtube: www.youtube.com/btvgo

Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG