Cara Mund đã thể hiện một điệu nhảy cuốn hút và trong phần thi ứng xử, thí sinh này đã có câu trả lời thông minh trước câu hỏi về việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Paris về biến đổi khí hậu.