75 tuổi đời và hơn 20 năm làm Bí thư Chi bộ khu phố nhưng ông Hoàng Xuân Miên vẫn luôn tự nhủ rằng: “học và làm theo Bác là phải rèn luyện, phấn đấu suốt đời để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn”.

Trong những năm qua, việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn TP Thủ Dầu Một, TỈNH Bình Dương đã mang lại hiệu quả tích cực và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình với những việc làm cụ thể, thiết thực trong đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ông Hoàng Xuân Miên, Bí thư chi bộ khu phố 3, phường Phú Lợi là một trong những tấm gương điển hình như thế.

NGƯỜI BÍ THƯ CHI BỘ GƯƠNG MẪU

      Khu phố 3- phường Phú Lợi có 637 hộ dân với gần 2800 nhân khẩu, người dân chủ yếu sống bằng nghề dịch vụ và kinh doanh buôn bán. Sinh sống và gắn bó tại địa phương gần 30 năm, nên Ông Miên hiểu rất rõ đời sống của hầu hết bà con trong khu phố. Với vai trò bí thư chi bộ, ông luôn sâu sát với cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân đồng thời quán triệt đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ông là người năng động, sáng tạo, lời nói luôn đi đôi với việc làm nên các phong trào, các cuộc vận động mà cấp trên đề ra chi bộ đều hoàn thành có chất lượng. Ông luôn gần gũi, thương yêu, giúp đỡ vật chất lẫn tinh thần đối với những hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, những mảnh đời bất hạnh. Ông Miên còn sẳn sàng hướng dẫn, động viên, tạo điều kiện để các tổ trưởng dân phố và người đứng đầu các đoàn thể ở khu phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

        Chi bộ Khu phố 3 hiện có 134 đảng viên, mỗi đầunăm, 100% đảng viên trong chi bộ đều đăng ký học và làm theo gương Bác. Ghi nhớ lời Bác Hồ dạy: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công”, ông Miên luôn phát huy tốt vai trò người đứng đầu trong chi bộ, lãnh đạo toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân tập trung xây dựng khu phố ngày càng văn minh, hiện đại và nghĩa tình. Sau khi học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ông điều hành chi bộ thảo luận, liên hệ thực tiễn để lãnh đạo khu phố thực hiện nhiệm vụ cho tốt. Hàng năm, chi bộ đều tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm đưa nội dung học và làm theo gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết, công tác xây dựng Đảng, hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua.

           Chính sự gương mẫu, nhiệt tình và làm việc có trách nhiệm của ông Miên đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến những cán bộ, đảng viên làm cho các phong trào, các cuộc vận động ở khu phố ngày càng phát huy hiệu hiệu quả tích cực. Hàng năm, khu phố luôn có từ 95 đến 98% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Tiêu biểu nhất là nhiều gia đình ở khu phố 3 đã đồng thuận hiến đất để mở rộng các tuyến hẻm, góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân. Đó là thành quả từ sự đồng thuận của người dân; trong đó có vai trò quan trọng của ông Miên, người bí thư chi bộ luôn tận tụy với những việc làm có lợi cho dân.

         75 tuổi đời và hơn 20 năm làm Bí thư Chi bộ khu phố nhưng ông Miên vẫn luôn tự nhủ rằng: “học và làm theo Bác là phải rèn luyện, phấn đấu suốt đời để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn”. Ông Hoàng Xuân Miên xứng đáng là tấm gương tiêu biểu về Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020-2023.