Nhiều người dân ở khu phố 4, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương rất cảm kích khi nhắc đến ông Phạm Văn Cảnh, Trưởng Ban công tác Mặt trận của khu phố. Dù đã ngoài 70 tuổi, nhưng ông vẫn luôn hăng hái đi đầu trong mọi hoạt động, phong trào, luôn tích cực tham gia các cuộc vận động xã hội ở địa phương, góp phần xây dựng khu phố an ninh, văn minh đô thị.

NGƯỜI CÁN BỘ MẶT TRẬN GƯƠNG MẪU

Trước đây, Ông Cảnh công tác trong ngành y tế Thuận An. Từ khi nghỉ hưu vào năm 2012 đến nay, ông không an phận ở nhà “vui thú điền viên” mà tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương. Một trong những vấn đề khiến ông trăn trở nhất là do tốc độ đô thị hóa nhanh, cư dân từ khắp nơi về địa phương sống và làm việc tăng đột biến nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn rất phức tạp. Khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: “Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”. Với vai trò Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố 4, ông thường xuyên phối hợp với Ban điều hành khu phố thực hiện nhiều buổi tuyên truyền về an ninh trật tự, ra quân tổng vệ sinh các khu vực phát sinh rác, tháo gỡ những bảng quảng cáo sai quy định... Theo ông, để thu hút mọi người dân tham gia các phong trào, các cuộc vận động của địa phương thì người cán bộ mặt trận phải nhiệt tình, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, luôn gần gũi với dân để tìm hiểu, lắng nghe nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con để có cách tiếp cận, giải quyết thấu đáo, hợp tình hợp lý. Khi đó, người dân mới tin tưởng, hưởng ứng phong trào và tích cực làm theo. Hơn 10 năm khu phố 4 thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã đem lại những hiệu quả nhất định. Các mô hình do ông Phạm Văn Cảnhphụ trách như: nắm bắt dư luận xã hội trong nhân dân; mô hình khu phố không rác, mô hình phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội được nhân dân hưởng ứng rất cao, …

Với tinh thần “Tuổi cao, chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” ông Cảnhluônlà cầu nối gắn kết giữa dân với Đảng và chính quyền, góp phần đưa các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương phát huy hiệu quả. Những đóng góp của ông đã được các ngành, các cấp ghi nhận, biểu dương, khen thưởng. Ông Phạm Văn Cảnh xứng đáng nhận kỷ niệm chương “vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân”, ông là một cán bộ mặt trận tiêu biểu ở địa phương, nhiều năm liền là cá nhân điển hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.