Vừa tròn 18 tuổi, ông đã tham gia cách mạng, trải qua những tháng ngày cùng đồng đội vào sinh ra tử bảo vệ quê hương, hơn ai hết ông hiểu giá trị của cuộc sống mình được hưởng thụ hôm nay. Mặc dù trở về từ chiến trường với đôi bàn tay trắng, ông đã gầy dựng lại kinh tế gia đình, để ngày hôm nay gia đình ông thuộc diện khá của huyện, không những thế ông còn giúp đỡ, vận động bà con làm kinh tế vươn lên xóa đói giảp nghèo, ông là cựu chiến binh Đặng Văn Trạnh, xã Minh Hòa, huyện Dâu Tiếng.