Tấm gương Bà Dương Thị Tân - Bí thư Chi bộ Ấp Bến Giảng , xã Phú An, tx Bến Cát tỉnh Bình Dương

Tấm gương Bà Dương Thị Tân - Bí thư Chi bộ Ấp Bến Giảng , xã Phú An, tx Bến Cát tỉnh Bình Dương