Dự án của Slat hiện đã quyên góp được 31 triệu USD và anh vẫn đang tìm kiếm thêm ngân sách ủng hộ. Slat hy vọng có thể bắt đầu triển khai hệ thống dọn sạch đại dương trong 12 tháng tới thay vì năm 2020 như dự kiến ban đầu.