Cuộc cách mạng công nghệ đã tác động đến tất cả các ngành nghề, đòi hỏi mỗi người phải thay đổi bản thân để thích ứng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ. Đối với những người làm báo thì sao? Phải làm gì để thích ứng với sự thay đổi này? Nhân kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/06 chúng ta hãy nghe chia sẻ từ những nhà báo, những phóng viên để hiểu thêm sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ những người làm báo.