Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch bổ sung 4 ngành nghề cho thị thực lao động đặc định mà người nước ngoài có thể làm việc với tư cách là “lao động có tay nghề”. 4 ngành nghề được bổ sung gồm: vận tải đường bộ, đường sắt, lâm nghiệp và gỗ. Động thái này nhằm giảm bớt tình trạng thiếu lao động trong các ngành nghề này.

Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu nhận được sự chấp thuận của Nội các cho kế hoạch này vào tháng 3 tới.

Bốn lĩnh vực mới đang được xem xét đều sẽ thuộc thị thực loại 1. Các doanh nghiệp khai thác trong các ngành này đã gặp khó khăn vì tình trạng thiếu lao động và đã kêu gọi chính phủ giúp đỡ. Thị thực lao động kỹ năng đặc định 1 cho phép người nước ngoài có tay nghề làm việc tại Nhật Bản lên đến 5 năm./.