Những năm gần đây, ngành y tế Bình Dương được đầu tư rất lớn để đáp ứng công tác chăm sóc sức khỏe của người dân. Hiện tại Tỉnh đang có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn điều dưỡng. Để có được nguồn nhân lực này Tỉnh đã ban hành các chính sách đãi ngộ hấp dẫn đối với sinh viên học ngành điều dưỡng và hộ sinh.