Thị trường lao động khởi sắc ngay từ đầu năm mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động có nhu cầu. Từ điều kiện thuận lợi, nhiều lao động sớm tìm kiếm được công việc phù hợp để gắn bó lâu dài.