Số lượng học viên ra trường ở các trường nghề, cơ sở dạy nghề trong cả nước nói chung hiện vẫn chưa đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Nhu cầu tuyển dụng lực lượng công nhân kỹ thuật lành nghề ngày càng tăng cao cho thấy, cánh cửa học nghề đang rộng mở với các bạn trẻ, và nếu chọn đúng ngành nghề, đúng năng lực sở trường bản thân, thì cơ hội có việc làm ổn định, thăng tiến trong nghề nghiệp sau khi học nghề là rất lớn.