Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024, nhiều doanh nghiệp tại Bình Dương trở lại sản xuất, có đơn hàng xuất khẩu ngay từ những ngày đầu năm mới, tạo động lực cho doanh nghiệp và người lao động hoàn thành kế hoạch đặt ra trong năm 2024.