Bình Dương đã đi được 1/4 thế kỷ xây dựng và phát triển kể từ ngày chia tách từ Sông Bé (01/01/1997). Tiếp tục kế thừa những chủ trương, chính sách của tỉnh Sông Bé, Đảng bộ và chính quyền, nhân dân tỉnh Bình Dương phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, gặt hái thành công rực rỡ trên tất cả các lĩnh vực, được Trung ương đánh giá là địa phương thuộc nhóm các tỉnh, thành phố thành công trong sự nghiệp đổi mới.

Mời quý vị xem chương trình của Đài PT-TH Bình Dương trên các địa chỉ:

- Website: www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn

- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS, Android)

- Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG