Chương trình "Nhịp sống đương đại" phát sóng lúc 11h00 và 20h00 hàng ngày trên kênh BTV1. Phát lại lúc 12h30 và 21h30 hàng ngày trên kênh BTV2.