Khách mời: Tiến sĩ Trần Thị Kim Ninh, Phó Trưởng Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính Trị Khu vực 2

Cuộc Tổng tuyển cử ngày 06/01/1946 là một sự kiện lịch sử trọng đại, mở đầu cho quá trình xây dựng chế độ dân chủ mới; là sự khởi đầu và phát triển của Quốc hội, một thiết chế dân chủ, trụ cột trong Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Bảy mươi lăm năm đã trôi qua, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 để lại cho chúng ta nhiều bài học quý báu: Thứ nhất, phải đặt trọn niềm tin vào nhân dân; Thứ hai, bảo đảm quyền tự do bầu cử với những quy định linh hoạt và sáng tạo. Thứ ba, tuyên truyền, vận động bầu cử được tiến hành rộng rãi, dân chủ và thực chất; Thứ tư, bài học về quyền ứng cử. Những bài học kinh nghiệm được đúc kết từ cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị, cần được chắt lọc, vận dụng vào công tác bầu cử của những nhiệm kỳ tiếp theo, để Quốc hội xứng đáng là cơ quan đại biểu dân cử cao nhất, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Mời các bạn xem các chương trình Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại http://btv.org.vn/tin-tuc/dao-duc-ho-chi-minh

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:

Website: www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn

 App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)

 Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

 Youtube: www.youtube.com/btvgo

Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG