Xã An Điền cách Trung tâm thị xã Bến cát 1km, lợi thế vị trí địa lý đã và đang mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho địa phương, và An Điền đang chuẩn bị lên phường. Tuy nhiên điều rất đáng ngạc nhiên là hiện nay trên địa bàn xã tỷ lệ còn nhiều đường giao thông nông thôn kết cấu mặt đường là đường đất, đường sỏi đỏ.