Để triển khai việc học và làm theo Bác năm 2023 có hiệu quả, Tỉnh ủy Bình Dương đã đề ra một số nội dung yêu cầu mỗi tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên quán triệt và cần thực hiện bằng những giải pháp cụ thể.