Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng, ông đã lên đường nhập ngũ ngay từ khi tuổi còn rất trẻ. Với tình yêu quê hương, quyết tâm chiến đấu với kẻ thù bảo vệ quê hương, ông đã cùng đồng đội vào sinh ra tử trong rất nhiều trận đánh. Hòa bình lập lại ông lại đóng góp tích cực vào công cuộc dựng xây và phát triển quê hương, ông chính là người lính cụ Hồ - CCB Dương Ngọc Khanh, phường Tân Đông Hiệp - Dĩ An Bình Dương.

Những nỗ lực cống hiến của một người lính