Phát sóng: BTV1 Thứ Tư lúc 22h35, Thứ Năm lúc 8h10; BTV2 Thứ Tư lúc 17h15, Thứ Bảy lúc 14h20

“Giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền còn khó hơn”. Tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” thể hiện rõ từ thực tế sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công, nền độc lập của Việt Nam chưa được quốc tế công nhận giữa lúc có hơn 30 vạn quân của 4 nước đồng minh đang kéo vào, trong đó quân Pháp và quân Tưởng đều có âm mưu thủ tiêu chính quyền cách mạng. Nhưng bằng đường lối chiến lược, sách lược khôn khéo, linh hoạt, cương quyết, táo bạo, Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã tổ chức lãnh đạo dân tộc Việt Nam ổn định đất nước, xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng, tiến hành bầu Quốc hội, ban hành Hiến Pháp, thành lập Quân đội quốc gia Việt Nam, tạo dựng niềm tin cho nhân dân về một chế độ xã hội mới mà ở đó tinh thần dân chủ và quyền công dân được xem trọng. Trong quan hệ ngoại giao, đã hạn chế đến mức thấp nhất các hoạt động chống phá, âm mưu lật đổ chính quyền của kẻ thù. Tránh cùng lúc phải đối diện với nhiều kẻ thù, có điều kiện tranh thủ hòa bình để tập hợp lực lượng, củng cố vững chắc nền tảng cho cuộc kháng chiến lâu dài.

Mời các bạn xem các chương trình  Đạo Đức Hồ Chí Minh  khác tại: http://btv.org.vn/video/dao-duc-ho-chi-minh

Quý vị và các bạn xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:

Website: www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn

App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)

Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

Youtube: www.youtube.com/btvgo

Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG