Tham gia cách mạng khi mới học lớp 10, nhưng với tinh thần yêu nước và nhiệt huyết của tuổi trẻ người chiến sĩ năm nào đã quyết tâm hy sinh quảng đời đẹp nhất của mình cống hiến cho cách mạng, cho quê hương, ông chính là CCB Nguyễn Hồng Lĩnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.