Đối với những học sinh ngày nay, được tiếp cận những giá trị truyền thống là điều thú vị. Tại Trường tiểu học Tuy An, Phường An Phú, Thành phố Thuận An có một mô hình mới không chỉ tạo được ấn tượng cho các học sinh mà còn được sự hưởng ứng từ các phụ huynh. Đó là phòng Hoài niệm, nơi gìn giữ và lan toả những giá trị truyền thống cho học sinh.