Nữ cựu chiến binh với phong trào thi đua yêu nước

 Nghe theo lời kêu gọi cứu nước, năm 1971 người con gái đất Hà Nam Nguyễn Thị Thủy đã lên đường nhập ngũ. Từ những năm tháng tuổi trẻ trong quân ngũ, cho đến khi trở về với cuộc sống đời thường, người nữ cựu chiến binh ấy luôn nêu cao phẩm chất người lính xông pha trong thời chiến, cống hiến trong thời bình. Với những người mang phẩm chất “bộ đội Cụ Hồ” như cựu chiến binh Nguyễn Thị Thủy thì khi về với đời thường đều trở thành những tấm gương tiêu biểu về tinh thần yêu nước. Họ luôn đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, luôn nêu cao ý chí tự lực tự cường, phát triển kinh tế, thi đua giảm nghèo, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ khi rời quân ngũ, nữ cựu chiến binh Nguyễn Thị Thủy luôn trăn trở tìm kiếm những mô hình làm ăn hiệu quả, bởi đó không chỉ là con đường phát triển kinh tế cho gia đình mình, mà còn là một cách để khẳng định tính tiên phong gương mẫu của người cựu chiến binh trong công cuộc phát triển kinh tế gia đình, từng bước nâng cao thu nhập, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Sau thời gian làm kinh tế hiệu quả với mô hình lò gạch tại Tân Uyên, đến năm 2010 cựu chiến binh Nguyễn Thị Thủy đã quyết định đầu tư mua đất và xây dựng trang trại nuôi gà lạnh tại ấp Đồng Tâm-xã Tam Lập huyện Phú Giáo. Thời điểm ấy, mô hình nuôi gà lạnh rất  được khuyến khích đầu tư và thực tế đã chứng minh là mô hình cho lợi nhuận rất ổn định. 12 năm gắn bó với nghề nông, đến nay trang trại của cô đang nuôi hơn 0.000 con gà, mang lại nguồn thu nhập rất ổn định. Đây là một trong rất nhiều mô hình làm kinh tế hiệu quả của các hội viên hội cựu chiến binh huyện Phú Giáo, qua đó càng làm nổi bật hình ảnh người cựu chiến binh luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.