Bên cạnh việc thúc đẩy cải cách hành chính và thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, tỉnh Bình Dương cũng đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến việc làm, nỗ lực kết nối cung cầu thị trường lao động.