Chương trình Giáo Dục Hướng Nghiệp trên BTV ngày 17/4/2017 là nội dung ôn thi tốt nghiệp THPT của Trường Huỳnh Văn Nghệ.