Ông Mai Hữu Tín - Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư U&I và bà Nguyễn Thị Thu Thảo - Giám đốc Chính sách Công phụ trách thị trường Việt Nam, Lào và Campuchia của Tập đoàn Meta tại Singapore là 2 người Việt Nam đạt giải thưởng Thành viên xuất sắc năm 2024 của Eisenhower Fellowships (Hoa Kỳ).