Với chiến thắng trong kỳ bầu cử thứ ba của quốc gia Đông Phi này kể từ sau thảm họa diệt chủng năm 1994, ông Kagame, 59 tuổi tiếp tục điều hành đất nước nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp. Trong bài phát biểu được phát trực tiếp trên truyền hình, Tổng thống đắc cử Kagame cam kết tiếp tục quan tâm lợi ích của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước.