Nền kinh tế Pháp sẽ tăng trưởng cao hơn mong đợi cho đến hết năm 2019 nhờ hoạt động thương mại quốc tế năng động hơn, nhưng vẫn phải đối mặt với rủi ro thâm hụt ngân sách.