Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ngày 14/6, đã tới Maroc trong chuyến công du đầu tiên của ông tới khu vực Bắc Phi kể từ khi đắc cử. Tại đây, Tổng thống Pháp đã khẳng định chính quyền Paris đang tiếp tục những nỗ lực ngoại giao để giải quyết cuộc khủng hoảng được coi là nghiêm trọng nhất kể từ 1981, khi thành lập Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC).