Ấn Độ khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi các nỗ lực ngăn chặn tình trạng nóng lên của Trái Đất, trong khi Pháp tuyên bố tuân thủ đầy đủ các cam kết trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.