Sáng 19/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn Tỉnh năm 2024.