Đây là lần đầu tiên một cấu trúc như rạp hát đã được khám phá tại thành phố Jerusalem, cơ quan Nghiên cứu Di tích cổ của Israel cho biết, đài vòng này có thể là thính phòng lớn ngoài trời của người La Mã, nơi tổ chức các buổi trình diễn âm nhạc, hoặc cũng có thể là phòng họp hội đồng thành phố.