Sáng 30/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thuận An tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  thành phố Thuận An lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội nêu cao tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới – Phát triển”.