Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết

Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” đã thật sự trở thành ngày hội của toàn dân, là một biểu hiện cụ thể của việc đổi mới phương thức hoạt động, hướng công tác Mặt trận về cơ sở, về từng khu dân cư, từng gia đình nhằm tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân. Từ sự vận dụng linh hoạt các phương thức hoạt động, những năm qua công tác mặt trận ở khu phố Thắng Lợi 1- phường Dĩ An- thành phố Dĩ An - tỉnh Bình Dương đã phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết, thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị, góp phần phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở địa phương.

 

Những năm qua Khu phố Thắng Lợi 1 luôn xác định: để đạt được thành công trong các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”, thì phải luôn phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ, vai trò gương mẫu đi đầu của tất cả đảng viên. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, ban công tác mặt trận đã phối hợp với ban điều hành khu phố tổ chức triển khai các hoạt động đến từng tổ, từng chi hội, từ đó công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đem lại hiệu quả. Từ sự đồng thuận của nhân dân, nhiều chương trình hành động đã có sức lan tỏa sâu rộng góp phần xây dựng mối quan hệ tương thân tương ái, xây dựng tình đoàn kết trong khu dân cư. Mỗi người dân, mỗi hộ gia đình đều nhận thức rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm vì cộng đồng, vận động mọi người cùng tham gia, tạo thành sức mạnh đại đoàn kết. Nhân dân trong khu phố đã tích cực hưởng ứng các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội, thực hiện ngày chủ nhật xanh, sạch, đẹp. Trong năm qua, đã có 898/918 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, có 671 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu trong 3 năm liền, có 14 tổ nhân dân tự quản đạt danh hiệu tổ văn hóa, cùng rất nhiều cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước.   

                             

Chính vì phát huy tinh thần đại đoàn kết nên trong tất cả các hoạt động nghĩa tình, tương thân tương ái do khu phố phát động đều được nhân dân hưởng ứng tích cực. Trong năm 2022, khu phố Thắng Lợi 1 đã vận động được trên 9 triệu đồng quỹ vì người nghèo, trên 8 triệu đồng quỹ đền ơn đáp nghĩa, trên 22 triệu đồng quỹ phòng chống thiên tai và trên 9 triệu đồng quỹ chăm sóc người cao tuổi… Vượt ra ngoài những con số, đây là biểu hiện đẹp của tình làng nghĩa sớm, của sự yêu thương san sẻ mỗi khi hoạn nạn có nhau. Đây cũng chính là điểm nổi bật trong công tác mặt trận của khu phố Thắng Lợi 1 khi người dân tin vào cán bộ, tin vào những hoạt động thiết thực vì cộng đồng. Để tạo nên lòng tin và sự đoàn kết thống nhất ấy, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo Ban điều hành và ban công tác mặt trận khu phố đã thực hiện tốt công tác dân chủ ở cơ sở. Người dân đã trực tiếp bàn, biểu quyết cũng như giám sát thực hiện những hoạt động mang tính cộng đồng như: xây dựng đô thị văn minh, các công trình phúc lợi xã hội, bầu tổ trưởng dân phố…. Rõ ràng, dân chủ cơ sở ngày càng được phát huy, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tăng cường sự đồng thuận và ổn định xã hội.                                  Mục tiêu hướng đến của khu phố Thắng Lợi 1, phường Dĩ An là tiếp tục giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, khuyến khích người dân phát triển kinh tế gia đình làm giàu chính đáng, xây dựng cơ sở hạ tầng xanh sạch đẹp, cuộc sống mọi người, mọi nhà ngày càng ấm no hạnh phúc, khu phố bình yên. Để đạt mục tiêu ấy không gì khác hơn là phải tăng cường dân chủ ở cơ sở, tạo sự tin tưởng và đồng thuận, xây dựng khối đại đoàn kết rộng rãi và thật sự vững mạnh để phát huy sức mạnh của nhân dân.