Trước tình hình cháy, nổ diễn biến phức tạp, Bình Dương đã triển khai, nhân rộng mô hình mới, cách làm hay trong phòng cháy, chữa cháy  nhằm sẵn sàng huy động, phương tiện chớp lấy thời điểm vàng khi có cháy nổ diễn ra tại khu dân cư, nhà ở.