Một trong những nội dung nổi bật trong tháng thanh niên năm 2023 là Công an tỉnh và Tỉnh đoàn Bình Dương ký kết Kế hoạch phối hợp phát huy vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên các cấp trong tuyên tuyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Giai đoạn 1 của kế hoạch đã hoàn thành và cho thấy nhiều kết quả khả quan. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của tỉnh Bình Dương.