Để hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng VNEID, tạo tài khoản định danh điện tử mức độ 2, góp phần thúc đẩy lộ trình chuyển đổi số, TP Dĩ An đã thành lập và đang phát huy vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng. Ghi nhận tại Khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An.