Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” hay còn gọi là OCOP, trên địa bàn tỉnh Bình Dương, khởi động từ năm 2018 và được đẩy mạnh từ năm 2020. Chương trình được triển khai ở khu vực nông thôn và khuyến khích thực hiện ở khu vực đô thị đã góp phần phát triển các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế của địa phương theo chuỗi giá trị.

Sản phẩm OCOP Bình Dương gồm: sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ có nguồn gốc từ tỉnh Bình Dương, hoặc được thuần hóa, đặc biệt là sản phẩm đặc sản, truyền thống của tỉnh trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh về điều kiện sinh thái, văn hóa, tri thức và công nghệ địa phương. Chương trình được triển khai thực hiện đã thúc đẩy sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm địa phương, đẩy nhanh tiến trình xây dựng thương hiệu, đưa sản phẩm đứng vững trên thị trường trong và ngoài nước, tạo nội lực mạnh mẽ cho từng sản phẩm đặc thù của mỗi địa phương…Hiện nay, Bình Dương có 28 sản phẩm đạt tiêu chí OCOP cấp tỉnh của 19 chủ thể với 5 doanh nghiệp, 8 hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh và 6 hợp tác xã. Trong đó, 20 sản phẩm đạt 3 sao và 8 sản phẩm đạt 4 sao, gồm: nấm Đông trùng hạ thảo, rượu đông trùng hạ thảo, tổ yến, nấm bào ngư, dưa lưới, bưởi da xanh, bưởi đường lá cam, cam sành, cam xoàn, quýt đường, ớt bằm, tương ớt cùng một số sản phẩm khác.