Bình Dương là thủ phủ phát triển công nghiệp của cả nước, dân số cơ học tăng nhanh. Vì vậy, việc làm sao để người lao động có thể yên tâm “an cư, lạc nghiệp”, là vấn đề luôn được Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bình Dương đặc biệt quan tâm.