Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hiện đang dần trở thành thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh Bình Dương. Do đó, phát triển nông nghiệp công nghệ cao tiếp tục là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của tỉnh trong giai đoạn 2016-2020 nhằm đảm bảo cho sự ph

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hiện đang dần trở thành thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh Bình Dương. Do đó, phát triển nông nghiệp công nghệ cao tiếp tục là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của tỉnh trong giai đoạn 2016-2020 nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp địa phương.

Hiện nay, 4 khu nông nghiệp công nghệ cao do doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Dương với tổng diện tích 980 hecta tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động. Đối với công ty cổ phần Nông nghiệp U&I, ngoài khu nông nghiệp công nghệ cao An Thái được đầu tư trên diện tích 411 hecta ở xã An Thái huyện Phú giáo trồng dưa lưới, chuối già hương, cây có múi; hiện nay công ty còn đầu tư trồng chuối công nghệ cao tại xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng. Diện tích trồng chuối tại xã Thanh An là 117 hecta. Mặc dù chỉ mới đầu tư gần 1 năm nay, nhưng chuối đã cho sản lượng đạt 50 tấn/hecta. Sản phẩm được phân phối ở một số siêu thị trong nước và xuất khẩu sang thị trường nước ngoài.

Trong lĩnh vực chăn nuôi công nghệ cao, trại gà công nghệ cao Ba Huân ở xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên đã đầu tư 100% theo dự án được duyệt, gồm nhà máy sản xuất thức ăn, nhà máy ấp nở trứng và 22 trại chăn nuôi. Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Tiến Hùng ở xã Hiếu Liêm huyện Bắc Tân Uyên đã đầu tư 75% theo dự án được duyệt. Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao do Công ty cổ phần đường Bình Dương đầu tư tại xã Tân Hiệp và Phước Sang, huyện Phú Giáo, diện tích 472 ha, xây dựng chuồng nuôi bò sinh sản, bò tơ hậu bị và bò đẻ...

Cùng với 4 khu nông nghiệp công nghệ cao, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng chú trọng đầu tư chăn nuôi công nghệ cao, áp dụng kỹ thuật tiên tiến trong chăn nuôi, sử dụng giống mới, công nghệ vật liệu mới trong chuồng trại để đạt hiệu quả cao, đảm bảo an toàn thực phẩm, đảm bảo môi trường. Từ việc đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, Bình Dương đã hình thành chuỗi cung ứng nông sản an toàn, có sự kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm thường xuyên, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản.

Hiện nay, tổng diện tích trồng trọt ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bình Dương đạt gần 2.500 hecta, tăng 47% so với năm 2015. Số lượng đàn gia súc, gia cầm chăn nuôi công nghệ cao tăng gấp 2 lần so với năm 2015. Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã góp phần rất lớn trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng nông sản, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường tiêu dùng và chế biến xuất khẩu, tạo bước đi bền vững cho ngành nông nghiệp Bình Dương.