Sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh chủ trì Phiên họp lần thứ 10 Ban Chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp.